Links
📔

Contratos Oficiales

Aquí debajo se encuentran todos los contratos oficiales dentro de nuestro ecosistema:
 • $VULC Token: 0x3810a078AA274Ea6d06a480588eFf8fE517220a4
 • Token $VULC staking: 0x7a2823fDB6A6b3284E75b4B2cFa2eA83EE52338D
 • Marketplace V1 (en $BNB): 0x826888725F9BEa50C256c69777fD15574078996d
 • Marketplace V2 (en $VULC): 0xc34a6177F7B9b1585B8374987F1C28a78D6d5139
 • NFT Staking V1 (en $BUSD): 0x757A61dcef862c815715D943d5674343Dad8Aa01
 • NFT Staking V2 (en $VULC): 0x78fBB4C52102E85698f566102113B36529a46cf3
 • Personajes Gen 0: 0x1fC3C580bF921fd8650D57369aaB02A4b4d57513
 • Personajes Gen 1: 0xCB2aeD601D4227B5b5Ff5f95B40d78D350a2B015
 • Armas Gen 0: 0x24d58e85d304bE1474633AFDE5668356fc671D73
 • Armas Gen 1: 0x65dA86a8bD92F1D0015BD64Ea23eE68Fe8Fb20Fc
 • Tierras Gen 0 sin integración Chain-link: 0x41FBeD95938A4F12DC1449F9F99c317428F5dFC6
 • Tierras Gen 0 con integración Chain-link: 0x620d47815a5cE882ddBe92FB9E14b28c26C4a520
 • Tierras Gen 1: 0xD24Fa7515c421ce1372c0DDa9888e6cfFD68Da10